Finn Holst

Part time teacher, Learning theory
Finn Holst er ph.d. og cand.pæd.mus.

Læs mere på www.finnholst.dk